Privacybeleid

Privacybeleid Teamverhuur

Inleiding
Teamverhuur is een label van BlueBrickMedia B.V. en volgt daarmee dezelfde privacy richtlijnen. BlueBrickMedia B.V.(hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming (FG) geregistreerd onder nummer FG009190. Je kunt contact opnemen met onze FG via info@bluebrickmedia.nl of 085-06 40 184.

Wie zijn wij?
Wij zijn BlueBrickMedia: een marketingcommunicatie bureau voor vastgoedprofessionals en tevens bemiddelaar in handel, verhuur en huur van onroerend goed. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen.

Wij zijn gevestigd aan de Torenallee 45, 5617 BA, in Eindhoven. Onze gegevensverwerking zal op korte termijn worden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, financiële gegevens, functietitel, social ID.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Klantenadministratie en dienstverlening
In onze klantenadministratie houden we bij welke organisaties klant zijn of zijn geweest van BlueBrickMedia, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, LinkedIn, chat en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings
Je kan je bij ons aanmelden voor updates en nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

Marketing
BlueBrickMedia beweegt met de vastgoed en marketingbranche mee en als commercieel onderneming hebben wij een winstoogmerk, en daarom werven wij nieuwe klanten, experts en partners voor samenwerking en kennisuitwisseling en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor BlueBrickMedia campagnes en events verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij voor BlueBrickMedia (en BlueBrickMedia gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Instagram en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Facebook
LinkedIn

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds BlueBrickMedia advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering BlueBrickMedia dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op onze website of websites die we beheren namens onze opdrachtgevers om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden, welke diensten, projecten en woningenigen het meest worden bekeken, en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Verhuur:
Gedurende het verhuuproces verwerken wij onderstaande gegevens om te kunnen beoordelen of een potentiele huurder voldoet aan de door onze opdrachtgever gestelde huurvoorwaarden. Gedurende het inschrijfproces voor een huurwoning kan de volgende informatie opgevraagd worden:

Persoonsgegevens t.w.:

-NAW-gegevens;
-E-mailadres;
-Legitimatiebewijs (cf. eisen Syntrus Achmea waaronder geen BSN zichtbaar);
-Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woningmet bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien inwonend dan graag een uittreksel uit het bevolkingsregister.;
-Werkgeversverklaring(en);
-In geval van een uitkering: bewijs van toekenning uitkering;
-In geval van scheiding: echtscheidingsconvenant;
-Uittreksel uit het bevolkingsregister;
-Recent uittreksel Kamer van Koophandel.

Gevoelige persoonsgegevens t.w.:

-Kopie van 3 (drie) recente opvolgende salarisstroken van aanvrager (en partner);
-Jaaropgave afgelopen jaar;
-UWV arbeidsverleden;
-Kopie bankafschrift met storting inkomen;
-Recente accountantsverklaring met balans en winst/verliesrekening over de afgelopen 2 (twee) jaren;
-Een inschatting, door een accountant opgesteld, van het verwachte resultaat van het komende boekjaar;
-Bankgarantie van minimaal 3 (drie) maanden oud;
-Verklaring IB60.

*Op het moment dat je huurder wenst te worden, verstrekken wij jouw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over jouw kredietwaardigheid. EDR gebruikt je gegevens voor onderzoek naar je kredietwaardigheid en contactgegevens. Als ujebezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van jouw persoonsgegevens door EDR, kijk dan op: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Bijzondere gegevens:
nvt

Verwerkers in opdracht van BlueBrickMedia
Partijen die in opdracht BlueBrickMedia gegevens verwerken zijn:

CubicEyes
OSRE
Google (G-suite)
Zivver
Microsoft (Office365)
Dropbox
Wetransfer
Tawk.to
LiveAgent
Swydo
Inphos
Gripp
Rabobank
Mollie
PayPal
Wordpress
Combell
Antagonist
Funda
Pararius

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@bluebrickmedia.nl of 085-06 40 184.

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:
Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (opdracht, contract) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van BlueBrickMedia: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken met Dropbox voor de opslag van website back-ups, deelproducten en eindproducten voor onze klanten, een webdevelopmentbureau voor ondersteuning bij de realisatie van online producten zoals websites en interactieve kavelkaarten, freelancers voor design en copy werkzaamheden, Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van BlueBrickMedia.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de websites van BlueBrickMedia zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. BlueBrickMedia is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de websites van BlueBrickMedia. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

https://teamverhuur.nl/

Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.
Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de BlueBrickMedia= website en hun functionaliteit:

Cookie Doel Opslagperiode
Functionele cookies:
Analytische cookies (Google Analytics):
_gat Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. 1 minuut
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. 24 uur
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). 2 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBrickMedia maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de BlueBrickMedia Website en de websites die wij behoren namens onze opdrachtgevers te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt BlueBrickMedia inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de BlueBrickMedia Website en de websites van onze opdrachtgevers worden gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in een website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de BlueBrickMedia Website en de websites van onze opdrachtgevers optimaal werken.

BlueBrickMedia verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website en de websites van opdrachtgevers. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

het IP-adres
technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm vanaf welke pagina je op de website bent gekomen wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website en welke pagina’s je bezoekt op de website.

Cookie Doel Opslagperiode
Social cookies:
Cookie Doel Opslagperiode
Advertentie cookies:
Google Adwords, NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Max 1 jaar

 

 

 

 

 

Verwijderen:
Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 7 en 8
Internet Explorer 9
Safari
Opera

Laatste update
Eindhoven, 06 september 2019