Skip to main content

Teamverhuur

Inleiding
Teamverhuur is een label van BlueBrickMedia B.V. en volgt daarmee dezelfde privacy richtlijnen. BlueBrickMedia B.V.(hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming (FG) geregistreerd onder nummer FG009190. Je kunt contact opnemen met onze FG via info@teamverhuur.nl of 085-06 40 184.

Wie zijn wij?
Wij zijn teamverhuur: een marketingcommunicatie en verhuur bureau (bemiddelaar in handel, verhuur en huur van onroerend goed) voor vastgoedbeleggers en ontwikkelaars. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen.

Wij zijn gevestigd aan de Begijnenhof 27, 5611 EK, in Eindhoven. Onze gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, financiële gegevens, functietitel, social ID.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

In onze klantenadministratie houden we bij welke organisaties klant zijn of zijn geweest van teamverhuur, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, LinkedIn, chat en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Je kan je bij ons aanmelden voor updates en nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van je reactie is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je reactie.


teamverhuur beweegt mee met de vastgoed en marketingbranche en als commerciële onderneming hebben wij een winstoogmerk, en daarom werven wij nieuwe klanten, experts en partners voor samenwerkingen en kennisuitwisseling en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor teamverhuur campagnes en events verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij voor teamverhuur (en teamverhuur gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Instagram en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Facebook
LinkedIn

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds teamverhuur advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op onze website of websites die we beheren namens onze opdrachtgevers om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden, welke diensten,  projecten en woningenigen het meest worden bekeken, en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Verhuur:
Gedurende het verhuuproces verwerken wij onderstaande gegevens om te kunnen beoordelen of een potentiele huurder voldoet aan de door onze opdrachtgever gestelde huurvoorwaarden. Gedurende het inschrijfproces voor een huurwoning kan de volgende informatie opgevraagd worden: 

-NAW-gegevens;
-E-mailadres;
-Legitimatiebewijs (geen BSN zichtbaar);
-Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien inwonend dan graag een uittreksel uit het bevolkingsregister.;
-Werkgeversverklaring(en);
-In geval van een uitkering: bewijs van toekenning uitkering;
-In geval van scheiding: echtscheidingsconvenant;
-Uittreksel uit het bevolkingsregister;
-Recent uittreksel Kamer van Koophandel.

Gevoelige persoonsgegevens t.w.:

-Kopie van 3 (drie) recente opvolgende salarisstroken van aanvrager (en partner);
-Jaaropgave afgelopen jaar;
-UWV arbeidsverleden;
-Kopie bankafschrift met storting inkomen;
-Recente accountantsverklaring met balans en winst/verliesrekening over de afgelopen 2 (twee) jaren;
-Een inschatting, door een accountant opgesteld, van het verwachte resultaat van het komende boekjaar;
-Bankgarantie van minimaal 3 (drie) maanden oud;
-Verklaring IB60.

*Op het moment dat je huurder wenst te worden, verstrekken wij jouw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over jouw kredietwaardigheid. EDR gebruikt je gegevens voor onderzoek naar je kredietwaardigheid en contactgegevens. Als ujebezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van jouw persoonsgegevens door EDR, kijk dan op: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Bijzondere gegevens:
nvt

Verwerkers in opdracht van teamverhuur
Partijen die in opdracht teamverhuur gegevens verwerken zijn:

CubicEyes
OSRE
Google (G-suite)
Zivver
Microsoft (Office365)
Dropbox
Wetransfer
Tawk.to
LiveAgent
Swydo
Inphos
Gripp
Rabobank
Mollie
PayPal
WordPress
Combell
Antagonist
Funda
Pararius

Media

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Rechten van betrokkenen
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een ​​exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@teamverhuur.nl of 085-06 40 184.

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:
Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de bijbehorende metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), bewaren we ook de persoonlijke informatie die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment inzien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook inzien en bewerken.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (opdracht, contract) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Teamverhuur: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken met Dropbox voor de opslag van website back-ups, deelproducten en eindproducten voor onze klanten, een webdevelopmentbureau voor ondersteuning bij de realisatie van online producten zoals websites en interactieve kavelkaarten, freelancers voor design en copy werkzaamheden, Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Teamverhuur.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de websites van Teamverhuur zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Teamverhuur is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de websites van teamverhuur. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

https://teamverhuur.nl/

Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.
Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de Teamverhuur= website en hun functionaliteit:

Als je een reactie op onze site achterlaat, kun je ervoor kiezen om jouw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze zijn voor jouw gemak zodat u jouw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer je weer een reactie achterlaat. Deze cookies zijn een jaar geldig.

Als je onze inlogpagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer je jouw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook enkele cookies plaatsen om uw inloggegevens en jouw schermweergavekeuzes op te slaan. Inlogcookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermopties een jaar. Als je “Onthoud mij” selecteert, blijft jouw login twee weken behouden. Als je afmeldt bij jouw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na 1 dag.

Cookie Doel Opslagperiode
Functionele cookies:
Analytische  cookies (Google Analytics):
_gat Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.1 minuut
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.24 uur
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).2 jaar

Teamverhuur maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Teamverhuur Website en de websites die wij behoren namens onze opdrachtgevers te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Teamverhuur inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Teamverhuur Website en de websites van onze opdrachtgevers worden gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in een website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Teamverhuur Website en de websites van onze opdrachtgevers optimaal werken.

Teamverhuur verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website en de websites van opdrachtgevers. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

het IP-adres
technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm vanaf welke pagina je op de website bent gekomen wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website en welke pagina’s je bezoekt op de website.

Cookie Doel Opslagperiode
Social cookies:
Cookie Doel Opslagperiode
Advertentie cookies:
Google Adwords, NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is.Max 1 jaar

Verwijderen:
Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 7 en 8
Internet Explorer 9
Safari
Opera

Laatste update
Eindhoven, 27 februari 2023